Optikernes Kompetence Udviklings Fond

Print Friendly

  Om OKUF – Optikernes Kompetenceudviklingsfond

  Optikernes Kompetenceudviklingsfond blev stiftet ved overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i 2007 og er løbende blevet udbygget ved de efterfølgende overenskomstforhandlinger.

  Fonden ejes af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne i fællesskab og pengene i Fonden er indbetalt af arbejdsgiverne på baggrund af de aftaler, der er indgået i overenskomsterne for optikere, optometrister og chefoptikere.

  Fonden giver tilskud til optikeres, optometristers og chefoptikeres efter- og videreuddannelse – både indenfor optometri, men også til efteruddannelse indenfor fx IT og ledelse. Du kan i princippet søge tilskud til alt efter- og videreuddannelse.

  Fondens bestyrelse behandler de modtagne ansøgninger løbende på bestyrelsens møder og vurderer her, om Fonden vil støtte din ansøgning. Bestyrelsen mødes 3–4 gange årligt.

  Fondens bestyrelse har udarbejdet en Positivliste, hvor de konferencer og uddannelser, der er forhåndsgodkendt til at give tilskud, er opført på. Er en uddannelse/konference på Positivlisten betyder det samtidig, at du efter aftale med din arbejdsgiver har fri med løn til at deltage heri.

  Optikere og optometrister har dog kun ret til max 1 uges frihed med løn pr. kalenderår.

  Optikernes Kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne, Ramsingsvej 30, 2500 Valby Mail: okf@forbundet.dk

  Frihed til efteruddannelse

  Siden fondens oprettelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007 har fonden arbejdet ret anonymt, men det er slut nu. Med baggrund i den fremtidige efteruddannelsesstruktur hvor optikerne/optometristerne ikke hører under Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU kurserne) så er der behov for en anden måde at tænke efteruddannelse.

  Fonden arbejder med midler der indbetales af arbejdsgiverne. I 2016 er det 1.142 kr. pr. ansat optiker/optometrist, der er omfattet af overenskomsterne der er indgået mellem Serviceforbundet – Urmagerne og Optikerne samt Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Synoptik. De indbetalte midler skal bruges til at fremme virksomhedernes samlede kompetencer og medarbejdernes faglige kvalifikationer, samt medvirke til medarbejdernes fortsatte personlige udvikling, læs mere under fondens formål.

  I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger blev der givet mulighed for op til 1 uges frihed med løn pr. kalenderår til efteruddannelse, efter aftale med virksomheden. Det er dog kun til efteruddannelse omtalt på positivlisten, der udarbejdes af fondens bestyrelse. Bestyrelsen for fonden består af repræsentanter for både fagforeningen og arbejdsgiverne.

  Optikernes kompetenceudviklingsfond har til huse hos Serviceforbundet – Urmagerne og Optikernes, Ramsingsvej 30, 2500 Valby – kontaktmail: okf@forbundet.dk

  Positiv listen

  I overenskomsterne for optikere indgået med Synoptik og Dansk Erhverv Arbejdsgiver, samt for chefoptikere ansat hos F.A. Thiele A/S og Profil Optik Butikker A/S er der udarbejdet en positivliste på hvilken kurser, der kan søges støtte til, er optegnet.

  Når et kursus eller en konference er anført på positivlisten betyder det følgende:

  1. Optikere har efter aftale med virksomheden ret til optil en uges frihed med løn pr. kalenderår til at deltage i efter- og videreuddannelse, som er godkendt af og optegnet på en positivliste udarbejdet af Optikernes Kompetenceudviklingsfond.
  2. Chefoptikere har, efter aftale med virksomheden, ret til relevant efteruddannelse. Under efteruddannelse ydes fuld sædvanlig løn. Omfanget af efteruddannelse aftales med virksomheden.
  3. Opsagte optikere og chefoptikere, med mindst 6 måneders anciennitet, og som er opsagt pga. virksomhedes forhold, har yderlig ret til en uges frihed uden løn til uddannelse, som er godkendt og optegnet på positivlisten.
  4. Medarbejderen kan søge Optikernes Kompetenceudviklingsfond om tilskud til dækning af de til efter- og videreuddannelsen tilhørende udgifter til befordring og kursusafgift. Opsagte medarbejderen kan endvidere søge om tilskud til løntab.

  Det er en forudsætning for at modtage tilskud, at du er ansat i en virksomhed, der bidrager til Fonden. Der udbetales ikke tilskud til indehavere og studerende i optometri.

  Et eventuelt tilskud udbetales først når Fonden har modtaget dokumentation på, at du er optaget på/tilmeldt til en konference eller et kursus samt når der er modtaget dokumentation for afholdte udgifter.

  Der kan uanset antal af berettigede ansøgninger aldrig udbetales mere i tilskud, end der er midler i Fonden.

  Ansøgning om tilskud skal ske ved udfyldelse og indsendelse af følgende ansøgningsskema

  Konferencer

  Dansk Optometri- og Kontaktlinsekonference 2017
  optometrikonference.dk
  28-29. oktober 2017 – København
  Pris: 2.945 kr. (medlemmer) / 3.745 kr. (ikke medlemmer)
  Tilskud: 2.945 kr. til deltagergebyret. Tilskud til rejse og ophold, se vilkår nedenfor

  European Academy of Optometry and Optics
  http://www.eaoo.info
  12-14. maj 2017 – Barcelona, Spanien
  Pris: 235 € / 275 € (medlemmer) / 335 € / 375 € (ikke medlemmer)
  Tilskud: 223 € til deltagergebyret. Tilskud til rejse og ophold, dog maks. 3.000 kr.

  British Contact Lens Association
  http://www.bcla.org.uk
  9-11. juni 2017 – Liverpool, England
  Pris: 355 £ / 410 £ (medlemmer) / 615 £ / 715 £ (ikke medlemmer)
  Tilskud: 355 £ til deltagergebyret. Tilskud til rejse og ophold, dog maks. 3.000 kr.

  American Academy of Optometry
  http://www.aaopt.org
  11-14. oktober 2017 – Chicago, USA
  Pris: 435 $ (medlemmer) / 795 $ (ikke medlemmer)
  Tilskud: 435 $ til deltagergebyret. Tilskud til rejse og ophold, dog maks. 5.000 kr.

  Optikfaglige kurser

  KEA / København
  Prismekorrektion og refraktion Update – 2 dage
  Undersøgelse af øjet – front to back – 2 dage
  Salgspsykologi – 8 dage
  Undervisning samt oplæring af medarbejdere i optikerfaget
  Øjet og Farmakologi – 2 dage
  Myopi – epidemiologi, forebyggelse og behandlingsformer – 2 dage

  Tilmelding og datoer, se mere på kea.dk, uol eller optikerforeningen.dk

  Optikerhøjskolen / Dania, Randers
  Tildeling af prismer – 1 dag
  Medicin og bivirkninger i øjet – 1 dag
  Akkommodationsanomalier – 1 dag
  Introduktion til svagsyn – 1 dag
  Spaltelampekursus – 2 dage
  Introduktion til fundusfotografering – 1 dag
  Tørt Øje – 2 dage + 1 dag

  Tilmelding og datoer, se mere på Erhvervsakademi Dania eller uol eller optikerforeningen.dk

  Kennedy Centret
  Svagsynsoptik – 5 dage
  Speciallinse kursus – 5 dage

  Tilmelding og datoer, se mere på uol og optikerforeningen.dk

  Enkeltfagsforløb v Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab
  Billeddiagnosticering – 1 semester 5 ETCS
  Skelen og binoculært syn – 1 semester 10 ETCS
  Anvendelse af diagnostika – 1 semester 5 ETCS

  Tilmelding, kontakt Århus Universitet

  Kursusgebyret dækkes fuldt ud. Tilskud til befordring og ophold efter nedenstående regler

  Ikke optikfaglige kurser

  Den grundlæggende lederuddannelse
  Gennemføres som et sammenhængende kursusforløb, men kan også tilmeldes enkeltvis

  47753 – Ledelse og samarbejde – 3 dage
  47751 – Kommunikation som ledelsesværktøj – 2 dage
  47752 – Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler – 2 dage
  47754 – Mødeledelse – 1 dag
  47750 – Medarbejder-involvering i ledelse – 3 dage
  47755 – Anvendelse af situationsbestemt ledelse – 2 dage

  Personaleledelse
  40446 – Gennemførelse af personalesamtaler – 3 dage
  43573 – Ledelse af teams/produktionsgrupper – 3 dage
  44633 – Coaching som ledelsesværktøj – 3 dage
  47755 – Anvendelse af situationsbestemt ledelse – 2 dage

  Salg
  40448 – Salgsledelse – 3 dage
  46472 – Personligt salg – 3 dage
  45389 – Konflikthåndtering af salgsmedarbejdere – 1 dag

  Grundlæggende IT-kompetencer
  41373 – Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer – 2 dage
  45563 – Håndtering af data i virksomhedens IT-systemer – 2 dage
  45565 – Brug af PC på arbejdspladsen – 3 dage
  46489 – Informationssøgning på internettet til jobbrug – 1 dag
  40749 – Effektiv anvendelse af e-mail og kalendersystemer – 1 dag
  40750 – Præsentation af tal i regneark – 1 dag

  Andet
  42730 – Introduktion til førstehjælp på jobbet – 0,4 dage

  Kursusgebyret dækkes fuldt ud. Tilskud til befordring og ophold efter nedenstående regler

  Datoer og tilmelding på hakl.amukurs.dk

  Tilskud til befordring og indkvartering

  Der betales tilskud udgifter til befordring og indkvartering.

  Til daglig befordring og endagskurser i forbindelse med befordring mellem bopal og uddannelsesstedet er der mulighed for befordringstilskud til den del, der ligger udover 24 km. Der udbetales hojest 576 km. pr. dag.

  Der udbetales også tilskud til befordring og indkvarteringen i forbindelse med flerdagskurser. Der udbetales befordringsgodtgørelse til:

  • Ud- og hjemrejse (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender med kursusdage
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage

  Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor kursusdeltageren er indkvarteret. Der udbetaler højst til 400 km. pr. rejse.

  Der udbetales tilskud til broafgift/ færge dog max. 499 kr. pr. tur.

  I særlige tilfælde, hvor det er formålstjenstligt, kan det aftales at få refunderet flybillet. Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for rejsen har givet sin godkendelse hertil.

  Der udbetales tilskud til indkvarteret under uddannelsen til de overnatninger der er mellem kursusdagene. Der ydes tilskud på max 650 kr. til indkvartering på hotel / vandrehjem pr. døgn.

  I særlige tilfælde, kan der ydes tilskud til indkvartering dagen op til eller dagen efter kurset.

  Dette forudsætter en begrundet særskilt ansøgning til Optikernes Kompetenceudviklingsfond, og at fonden forud for opholdet har givet sin godkendelse hertil.

  Indenfor Europa

  Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 3.000

  Oversøisk udenfor Europa

  Der udbetales tilskud til udgifter til befordring og indkvartering max. DKK 5.000

  Befordringsgodtgørelse

  Befordringsgodtgørelse udbetales efter samme regler som VEU – Voksen Efteruddannelse.

  Satsen for befordringstilskud i 2017 er 0,97 kroner pr. kilometer i 2017. Tilskuddet er skattefrit. Hvis det samlede befordringstilskud er under 36,54 kroner, udbetaler vi det ikke.

  Særligt for medarbejdere i opsagt stilling

  Til medarbejdere i opsagt stilling udbetales der løntilskud, befordringsgodtgørelse og overnatning svarende til VEU sats. Tilskuddet udbetales til arbejdsgiveren.

  Ansøgningsskema

  Hvem og hvordan med tilskuddet. Der er nogle få krav, der skal opfyldes for at få mulighed for tilskuddet.

  • Du skal være færdiguddannet optiker/optometrist og ansat hos en virksomhed der indbetaler til fonden. Ansatte medejere er ikke tilskudsberettigede
  • Du skal ansøge på vedlagte ansøgningsskema, og skemaet skal være fondens sekretariat i hænde inden kurset eller konferencens start.
  • Der kan aldrig udbetales mere tilskud end der er midler i fonden.
  • Tilskuddet udbetales først når fonden har modtaget dokumentation på afholdte udgifter. Fonden kan kræve dokumentation for deltagelse på kurser & konferencer.
  • Alle ansøgninger behandles efter først-til-mølle princippet.

  Ansøgningen skal sendes til Optikernes Kompetenceudviklingsfond – Ramsingsvej 30 – 2500 Valby.

  Download ansøgningsskema Positivlisten

  Download ansøgningsskema til kurser og konferencer, der IKKE er på Positivlisten

  Du kan også sende en mail på okf@forbundet.dk